Voor wie?

Creatieve kinder- en jeugdtherapie helpt kinderen en ondersteunt de ouders/verzorgers bij stagnaties in de gezonde ontwikkeling. Spelenderwijs ontdekt een kind met beeld, vorm, kleur, verhalen, gesprekken en andere therapeutische interventies zijn wereld. Emoties worden op deze wijze verwerkt en een nieuw evenwicht komt tot stand.

Creatieve kinder- en jeugdtherapie helpt bij een breed scala aan uitingen van het kind waaronder:

* emotionele conflicten
* gedragsproblematiek
* ontwikkelingsfase problematiek
* lichamelijke en psychosomatische klachten
* aangeleerde probleemgewoonten
* faalangst
* hooggevoeligheid
* verwerking echtscheiding
* rouw- en verliesverwerking
* ziekte
* trauma: oa huiselijk geweld, seksueel misbruik
* pesten
* overige klachten & aandoeningen

Geef een reactie