Kinder & Jeugdtherapie & Coaching

Ingrijpende gebeurtenissen of omstandigheden in het leven van kinderen of jongeren zoals scheiding, ziekte, trauma, verlies van een naaste, gepest worden of faalangst brengen diepgaande veranderingen met zich mee. Gevoelens van angst, verdriet, boosheid en pijn kunnen de overhand krijgen en zijn voor kinderen of jongeren vaak moeilijk in woorden uit te drukken. Deze gevoelens uiten zich vaak in lichamelijke en/of psychische klachten zoals buikpijn, hoofdpijn, concentratieproblemen, depressieve klachten of angstig dromen.

Creatieve kinder- en jeugdtherapie biedt een kind of een jongere direct toegang tot zijn eigen belevingswereld om deze emoties in beeld, vorm, kleur, spel, verhalen, schrijfopdrachten en/of gesprekken uit te drukken. Uitgewerkte uitingen laten zien hoe een kind zich voelt en worden op deze manier verwerkt. Het kind zal zich weer prettig voelen met zichzelf en kan zich op een gezonde manier verhouden tot zijn of haar omgeving.

De wereld van jouw kind

Creatieve kinder- en jeugdtherapie is een beeldende expressievorm waarin aanspraak wordt gemaakt op de fantasiewereld en beeldentaal van je kind. Denk aan schilderen, tekenen, boetseren, collages maken en schrijven. Ik maak daarnaast gebruik van therapeutische werkvormen zoals spel, gesprekken, verhalen, ontspanningsoefeningen en visualisaties. Voor jonge kinderen worden uiteraard andere werkvormen ingezet als voor jongeren die naar de middelbare school gaan. Tijdens de therapie ontvangt je kind alle ruimte om zijn omgeving opnieuw te ontdekken. Op deze wijze komt een nieuw evenwicht tot stand. Kinderen en jongeren beleven hier veel plezier aan. Hun zelfvertrouwen stijgt en ze zijn, ongeacht hun leeftijd, trots op hun gecreëerde uitingen. Deze vorm van therapie is zowel geschikt voor jonge als voor oudere kinderen (t/m 18 jaar).